Escribe la oposición, convocatoria, bolsa de trabajo o ciudad que buscas:

Ver oposiciones por categorías

Ver oposiciones por provincias


RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se dá publicidade de diversos acordos.

IV. Oposicións e concursos Consellería de Facenda e Administración Pública [+] Ampliar información