Escribe la oposición, convocatoria, bolsa de trabajo o ciudad que buscas:

Ver oposiciones por categorías

Ver oposiciones por provincias


ORDE do 17 de setembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 1 de xuño de 2020, pola que se declara a entrada en vigor dos artigos 14 e 16 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, e a posta en marcha do proxecto piloto do sistema de citacións electrónicas.

IV. Oposicións e concursos Consellería de Facenda e Administración Pública [+] Ampliar información

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2020, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 22 de abril de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia número 80, do 26 de abril, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do terceiro exercicio.

IV. Oposicións e concursos Consellería de Facenda e Administración Pública [+] Ampliar información