Escribe la oposición, convocatoria, bolsa de trabajo o ciudad que buscas:

Ver oposiciones por categorías

Ver oposiciones por provincias


RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2020, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda do 22 de abril de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia número 80, do 26 de abril, pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio.

IV. Oposicións e concursos Consellería de Facenda [+] Ampliar información