Tècnic de suport d’anàlisi i planificació

BARCELONA (BARBERÀ DEL VALLÈS)
: FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
: Règim dedicació: Jornada complerta de 37,5 hores/setmana (horari intensiu de matins i una tarda a la setmana).
Retribució bruta: 1.843,89 € bruts / mes x 14 pagues.
Vinculació: Contracte laboral temporal d’obra i servei, amb data d’incorporació 1 de juliol de 2019, contracte de 6 mesos amb possibilitat de prorroga.

: LABORAL TEMPORAL
: 37
: 1843
: 1843
15/05/2019 [+] Ampliar información


Otras Oposiciones, trabajos y cursos relacionados: