Brigada municipal i manteniment

LLEIDA (MAIALS)
: Comunitat de Municipis del Segrià Sec
: ***AQUESTA OFERTA ÉS UNA RECOLLIDA DE CANDIDATURES PRÈVIA A L’OFERTA D’OCUPACIÓ***
Durant les properes setmanes s’obrirà un procés per la contractació de quatre persones que s’adscriuran a les àrees de manteniment dels ajuntaments integrats a la Comunitat de Municipis del Segrià Sec. Aquestes contractacions s’han previst en el marc del Programa Joves en Pràctiques de la Garantia Juvenil, de manera que el procés queda condicionat a aquesta convocatòria i els seus requisits. Les tasques a realitzar seran:
** Suport a la realització de tasques de manteniment i neteja a l’agutzil i la brigada municipal.
** Realitzar i executar treballs senzills d’obra nova o manteniment per tal de conservar el bon estat de la via pública i les instal·lacions i dependències municipals.
** Fer un seguiment de les condicions de conservació dels equipaments municipals i proposar actuacions de millora, d’acord amb les instruccions del superior jeràrquic.

: LABORAL TEMPORAL
: 38
: 1300
: 1300
01/09/2020 [+] Ampliar información


Otras Oposiciones, trabajos y cursos relacionados: