AODL de competitivitat territorial

GIRONA (SANTA COLOMA DE FARNERS)
: Consell Comarcal de la Selva
: AODL de Competitivitat Territorial en els àmbits agroalimentari-turístic, model turístic litoral-interior, sector primari com a factor de desenvolupament local i millora de les condicions i l’atractiu de l’espai territorial.
Realitzar estudis i informes de diagnosi socio-econòmica.
Concertar amb els agents públics i privats del territori les actuacions a desenvolupar.
Planificar, redactar, executar i justificar projectes vinculats al pla de treball.
Cercar vies de finançament i col·laboració per portar a terme els projectes planificats.
Mantenir comunicació amb amb els agents públics i privats i fer difusió de les activitats realitzades.
Realitzar memòries semestrals i anuals d’activitat.
Les bases, es publicaran a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (https://seu.selva.cat).
Els aspirants s’hauran d’inscriure a través del portal Feina Activa per participar en el procés de selecció fins al 17 de setembre de 2018.
El dia 18 de setembre de 2018 es convocarà, per correu electrònic, als aspirants admesos.
Les proves de selecció seran el dia 20 de setembre de 2018 a les 09:00 hores a la seu del Consell Comarcal de la Selva.
: LABORAL TEMPORAL
: 37
: 1991
: 1991
07/09/2018 [+] Ampliar información

Comparte con tus amigos esta oposición en:

Compartir en Facebook      Compartir en Twitter      Compartir en Google+      Compartir en Linkedin

Otras Oposiciones, trabajos y cursos relacionados:Oposiciones o Convocatorias similares que también te pueden interesar: