Escribe la oposición, convocatoria, bolsa de trabajo o ciudad que buscas:

Ver oposiciones por categorías

Ver oposiciones por provincias


Execució penal – Procés selectiu per a substitucions del cos tècnic d’especialistes als centres penitenciaris ( JUS/233/2020). Llistes provisionals de mèrits i de puntuació del qüestionari de coneixements [9.10.2020]

Les persones que hi participen, poden formularles observacions o reclamacions contra els mèrits valorats que considerin pertinents davant l’Òrgan de Selecció, en el terminicomprès entre el 13 i el 16 d’octubre de 2020 , ambdós inclosos, a través dela Seu...